Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Portrett Gjermund Pekeberg

Gjermund Pekeberg

Kontaktskjema