Advokatfirmaet Økland og Advokatfirmaet Tryti etablerer entreprise-samarbeid

Med et ønske om å styrke entreprise som fagområde, har advokatfirmaene Økland og Tryti nå inngått et samarbeid på entrepriserett. Ved å samle vår kompetanse, vil begge virksomheter få et bredere erfaringsgrunnlag, økt kapasitet og utvidet kompetanse.

Advokatfirmaet Tryti er allerede etablert i Oslo med tre advokater med entreprise som eget fagområde, mens Økland har sitt hovedkontor på Lillestrøm med mer enn 35 advokater med forretningsjuridisk praksis i regionen. Nå er Øklands entrepriseadvokater også på plass i Oslo for å drive virksomhet i tett samarbeid med Tryti. Samlet vil advokatfirmaene utnytte hverandres erfaring og kompetanse, i tillegg til å øke kapasiteten til å påta seg store oppdrag.

Selv om advokatfirmaene vil ha et løpende samarbeid, vil de fortsatt være selvstendige advokatfirmaer. Samarbeidet legger til rette premisser som skal vil være tjenlig for nåværende kunder og nye kunder.

 

«Helge A. Tryti er en nestor i entreprisefaget og firmaet har en klar profil på entreprise. De er også svært gode på kursing av byggebransjen. Kombinert med vår entrepriseavdeling og dyktige advokater har vi stor tro på dette samarbeidet» sier daglig leder i Økland, Audun L. Bollerud.

«Økland har etablert et imponerende entrepriseteam med lang erfaring og spisskompetanse. Et team som passer godt med vår profil. Vi får nå tilgang til kompetanse som gjør oss i stand til å ta flere og større oppdrag» sier Helge A. Tryti.

 

Om Advokatfirmaet Økland & Co DA

Økland er et tradisjonsrikt advokatfirma med hovedkontor på Romerike. Selskapet tilbyr forretningsjuridisk rådgivning innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Advokatfirmaet har en betydelig del av sine oppdrag knyttet til fast eiendom og entreprise. Oppdragsgiverne er entreprenører, underentreprenører, byggherrer og rådgivere som har behov for løpende bistand, tvisteløsning og prosessoppdrag.

Les mer om Advokatfirmaet Økland & Co DA her.

 

Om Advokatfirmaet Tryti

Advokatfirmaet Tryti har i dag tre advokater og er et firma som i all hovedsak har sin virksomhet innenfor entreprise. Oppdragsgiverne er entreprenører, byggherrer og konsulenter som har behov for løpende bistand, tvisteløsning og prosessoppdrag primært relatert til NS-kontrakter, samt oppdrag overfor forbrukere. Advokatfirmaet har også lang erfaring med kurs og seminarer for sine kunder. Det gjelder både åpne seminarer og bedriftsinterne kurs tilpasset den enkelte virksomhet.

Les mer om Advokatfirmaet Tryti her.