Bjørn Brodwall

Partner

Bjørn Brodwall arbeider spesielt med skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, og erstatningsrett ved personskade samt saker som gjelder opplæringsloven og friskoleloven.

Brodwall har bred erfaring fra skatteetaten og har omfattende prosedyreerfaring både for skattytere og for det offentlige. Han har flere styreverv for næringslivet og for stiftelser.

Brodwall er i tillegg godkjent som megler etter Den Norske Advokatforenings regler om megling ved advokat.

Erfaring

1995 –
Partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA
1984 – 1995
Egen advokatpraksis
1980 – 1984
Akershus fylkesskattekontor

Utdanning

1980
Cand. jur.

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Diverse styreverv