Catherine Riven

Advokatsekretær

Catherine Riven er advokatsekretær ved vårt kontor i Lillestrøm.

Erfaring

2022
Advokatsekretær, Advokatfirmaet Økland & Co DA
Jan. 2020 - sept. 2020
Sekretær 100%, Advokatfirmaet Wiersholm AS (Selskapsrett og fast eiendom – bistod spesielt med opprettelse av hylleselskaper, opprettelse av nystiftelser og endringsmeldinger i Altinn)
Jan. 2019 - des. 2020
Studentsekretær, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2018 - 2021
Master i rettsvitenskap ved UiO, 1. og 2. avdeling