Cecilie Nedrebø

Advokatfullmektig

Cecilie Nedrebø jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, avtaler og kontrakter og arbeidsrett.

Cecilie har bred erfaring med offentlige anskaffelser, herunder ren juridisk rådgivning innen fagfeltet, gjennomføring av større anskaffelsesprosesser som anskaffelsesleder, samt avtaleoppfølging. Hun har også erfaring med klage- og forføyningsprosesser for KOFA og domstolen.

Erfaring

2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co. DA
2019 - 2022
Vernepliktig akademisk befal/ løytnant/juridisk rådgiver/kaptein/anskaffelsesleder, Forsvarets logistikkorganisasjon
2018
Trainee, Advokatfirma Tingmann AS
2018
Trainee, Haver Advokatfirma AS
2018
Trainee, Deloitte Legal
2018
Trainee, Arntzen de Besche
2017
Trainee, Kluge Advokatfirma AS

2016 - 2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013 - 2016
Bachelor i rettsvitenskap, Universitet i Stavanger

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening