Christoffer Johannessen Bjerke

Advokat

Christoffer Johannessen Bjerke arbeider hovedsakelig med skatte- og avgiftsrett, eiendom og kontraktsrett. Han har i tillegg lengre erfaring fra offentlig forvaltning.

Bjerke har spesielt god kjennskap til skatteforvaltning og kontrollsaker, samt særavgifter og innførselsmerverdiavgift.

 

Erfaring

2020 –
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2018
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2016 – 2018
Seniorskattejurist, Skatteetaten
2012 – 2015
Rådgiver, Toll- og avgiftsetaten

Utdanning

2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Spesialfag selskapsrett og privacy, data & Lex informatica.

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening