Ellen Holt Skjerve

Advokatfullmektig

Ellen Holt Skjerve jobber hovedsakelig med familie, arv- og skifterett. Skjerve jobber også med selskapsrett og skatterettslige spørsmål, samt bobehandling.

Erfaring

2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2021
Skrivestipendiat, Statens Sivilrettsforvaltning
2020
Saksbehandler, Kirkens Bymisjon, Gatejuristen, Barnas Jurist
2018 - 2020
Legal intern, Pfizer AS

Utdanning

2017 - 2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening