Ina Tvervåg Mikalsen

Partner

Ina har spisskompetanse innenfor entrepriserett og kontraktsrett, og har omfattende erfaring fra komplekse tvistesaker innenfor bygg- og anlegg. Ina jobber til daglig med prosjektrådgivning og tvisteløsning, og kan bistå i alle faser av et byggeprosjekt. Hun har svært gode kunnskaper om de ulike kontraktsstandardene og har erfaring med både landentreprise og offshoreentreprise.

Ina har også lang erfaring med å kvalitetssikre kontrakter, og kan bistå med kontraktsutforming og forhandlinger innenfor alle typer tjeneste- og leveransekontrakter.

Ina har omfattende prosedyreerfaring, og har de siste årene rådgitt i forbindelse med flere store utbyggings- og infrastrukturprosjekter i Norge.

Erfaring

2022
Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2021 - 2022
Assosiert partner, Advokatfirmaet Glittertind AS
2016 - 2020
Senioradvokat, Advokatfirmaet Glittertind AS
2013 - 2016
Legal Counsel, Aibel AS
2012 - 2014
Sensor i valgfag petroleumsrett og petroleum law ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
2012 - 2013
Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS. Utleid til juridisk avdeling i Total E&P Norge AS.
2009 - 2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2008
Traineeopphold, Advokatfirmaet Schjødt DA
2008
Traineeopphold, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2012
Advokatbevilling
2009
Master i Rettsvitenskap., Universitetet i Oslo
2004
Internasjonale studier, Universitet i Oslo

Publikasjoner

MarIus nr. 390: Leverandørens beføyelser ved betalingsmislighold etter NF07 og NTK07

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening