Inger Marie Maarud Lange

Advokatfullmektig

Inger Marie Maarud Lange arbeider hovedsakelig med fast eiendom, herunder tomtefeste, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsrett og grenser, tinglysing, eiendomshistorikk, servitutter, løsningsretter, plan og bygg.

Erfaring

2021 -
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2021
Advokatfullmektig, Finans2 AS
2019 - 2021
Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS

Utdanning

2016 - 2018
Cand.jur, LLM, ved Københavns universitet. Masteroppgave «Passing of Risk in International Sales of Goods» Valgemner: skatterett, sjø og transportrett og internasjonale kommersielle kontrakter herunder kontraktsforståelse, kjøp og salgskontrakter og entreprise.
2017
Utvekslingssemester, The University of Queensland, Australia.
2013 - 2016
LLB Law, ved The University of Essex, England.

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening