Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Kitty Moss Sørensen arbeider i hovedsak med fast eiendom, herunder tingsrett, tomtefeste, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, odelsrett, løsningsretter, hjemmels- og rettighetsforhold, forurensningsrett, tinglysing, matrikkelloven og vassdragsrettigheter. Moss Sørensen arbeider også med IPR og markedsføring.

Moss Sørensen har omfattende prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom.

Erfaring

2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2014 – 2019
Advokat, Opplysningsvesenets fond
2008 – 2014
Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2008 – 2014
Fagansvarlig eiendomsmegling, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2006 – 2008
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2005 – 2006
Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
2004
Vikarlærer

Utdanning

2004
Spesialfag konkurranserett
2003
Cand.jur, Universitetet i Oslo

Medlemskap/tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening