Malin Fritzøe Østman

Advokatfullmektig

Malin Fritzøe Østman jobber hovedsakelig med fast eiendom, entreprise og selskapsrett.

Erfaring

2020 –
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Økland & Co DA
2019
Advokatfullmektig i HELP forsikring AS

Utdanning

2018
Master i Rettsvitenskap v/Universitetet i Oslo. Spesialfag: forhandlinger, bygg- og entreprise, skatterett og arbeidsrett

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening