Malin Fritzøe Østman

Advokat

Malin Fritzøe Østman jobber hovedsakelig med fast eiendom og insolvens/restrukturering.

Erfaring

2021
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2020 – 2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2019
Advokatfullmektig, HELP forsikring AS

Utdanning

2018
Master i Rettsvitenskap v/Universitetet i Oslo. Spesialfag: forhandlinger, bygg- og entreprise, skatterett og arbeidsrett

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Nestleder i Yngre Advokater Romerike krets (Advokatforeningen)