Malin Renate Ranheim

Partner

Malin Renate Ranheim arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, M&A, selskapsrett, personvern og arbeidsrett.

Ranheim bistår norske og internasjonale kunder i forbindelse med selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål, herunder fusjoner, oppkjøp, emisjoner og andre transaksjoner, samt generell selskapsstyring. Ranheim holder jevnlig foredrag innenfor sine fagområder og er godkjent veileder for masterstudenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Erfaring

2018 –
Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2018 –
Veileder for masterstudenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
2010 –
Foreleser i diverse arbeidsrettslige temaer samt juridisk oppgaveteknikk. AOF
2016 – 2018
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2014 – 2016
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2012 – 2014
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2012
Rådgiver, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
2010 – 2011
Forsker, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
2008 – 2009
Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning

2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo /spesialfag arbeidsrett
2007
Demokrati- og rettigheter i informasjonssamfunnet. Tverrfaglig studie på bachelornivå innenfor informatikk, samfunnsfag og rettsvitenskap, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Publikasjoner/Undervisning:

2012
Bidrag til arbeidsrett.no og lovkommentar: oppdatering av manuskript om tjenestetvistloven
2010
Artikkel publisert i Lov & Data: “Datalagringsdirektivet og den tyske grunnloven”.
2010
Overvåking i en rettsstat: “Hvordan vurderer nasjonale domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og menneskerettigheter?”
2010
Tekstbidrag til arbeidsrett.no: kommentarer til tjenestemannsloven

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Diverse styreverv