Marthe Grimsrud

Advokat

Marthe Grimsrud arbeider i hovedsak med eiendom, entreprise, kontraktsrett, insolvens og restrukturering, samt prosedyre/tvisteløsning.

Grimsrud har bred prosesserfaring fra stilling som dommerfullmektig, og prosederer jevnlig saker for domstolen.

Erfaring

2016 –
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2017 – 2019
Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
2014 – 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2014
Trainee Bull & Co Advokatfirma AS

Utdanning

2014
Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo, valgemner: skatterett, finansmarkedsrett og petroleumskontrakter 
2010
Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI, Oslo, spesialisering: entreprenørskap og innovasjon (bedriftsutvikling)
2010
University of California Berkeley, USA

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening