Nina Håkonsbakken Andersson

Advokatfullmektig (permisjon)

Nina Håkonsbakken Andersson arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, familierett, arv, skifte og eiendom.

Erfaring

2019 –
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2018
Vitenskapelig assistent, Universitet i Oslo
2017 
Trainee Advokatfirmaet Wiersholm AS
2016 – 2017
Saksbehandler Gatejuristen
1998 – 2013
Ulike stillinger innenfor helsetjenesten

Utdanning

2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Valgemner; individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett, offentlige anskaffelser og helserett
2011
Årsstudium i helseledelse, BI
1998
Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Gjøvik

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening