Olav A. Røssaak

Senioradvokat

Olav A. Røssaak arbeider i hovedsak med fast eiendom, herunder tomtefeste, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsrett og grenser, tinglysing, eiendomshistorikk, servitutter, løsningsretter, plan og bygg, vassdrag, jakt og fiske. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene.

Erfaring

2019 –
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2009 – 2019
Advokat, Opplysningsvesenets fond
2007 – 2009
Advokatfullmektig, Opplysningsvesenets fond

Utdanning

2006
Cand.jur., Universitetet i Oslo
2002
Cand.mag., Universitetet i Oslo – bl. a. historie mellomfag  

Medlemskap / tillitsverv

Medlem av kontrollutvalget i Oslo kommune

Medlem i Den Norske Advokatforening