Ole Edward Hagen

Partner / Møterett for Høyesterett

Ole Edward Hagen arbeider hovedsakelig innenfor områdene arv og skifte, eiendom, kjøpsrett, insolvens og restruktering, erstatningsrett, samt alminnelig kontrakts- og avtalerett.

Hagen har bl.a. lang erfaring med skifte av dødsboer og deling ved samlivsbrudd, separasjon/skilsmisse og testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Hagen har møterett for Høyesterett.

Erfaring

2015 –
Partner, advokatfirmaet Økland & Co Da
2011
Møterett for Høyesterett
1984 – 2015
Egen advokatpraksis Sørumsand
1982 – 1984
Dommerfullmektig Strømmen sorenskriverembete
1980 – 1982
Politifullmektig og politiadjutant ved Kongsvinger politikammer
1980
Politifullmektig Notodden politikammer

Utdanning

1980
Cand jur, Universitetet i Oslo  

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening