Skage Schei

Advokatfullmektig

Skage Schei arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og M&A. Han har både juridisk og økonomisk utdannelse, samt erfaring fra styreverv.

Erfaring

2023
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2022
Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2021
Trainee, Deloitte Advokatfirma AS
2021
Trainee, Kvale Advokafirma DA
2021
Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2021
Trainee, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2019 - 2022
Skadebehandler, Tryg Forsikring NUF
2016 - 2017
Styremedlem, Høgskulen i Sogn og Fjordane
2015 - 2016
Leder for faglig komité, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Utdanning

2018 - 2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018
Enkeltemne på masternivå, Norges Handelshøyskole
2015 - 2018
Bachelor i økonomi og jus, Høgskulen på Vestlandet

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening