Stine H. Thorsen

Advokat

Stine H. Thorsen arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom, herunder plan og bygg, eiendomsrett og grenser, servitutter og tinglysing.

Erfaring

2017 –
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA   
2015 – 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2014 – 2015
Advokatfullmektig Oslo Advokatkontor AS    
2013
Trainee, Statoil ASA

Utdanning

2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo / Valgemner selskapsrett, petroleumsrett, petroleumskontrakter, sjørett og ekspropriasjonsrett 
2007
Statsvitenskap, Universitetet i Agder

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening