Tor Erlend Framstad

Partner

Tor Erlend Framstad arbeider i hovedsak med fast eiendom, kjøp, salg og strukturering av selskaper og generell forretningsjus.

Framstad har og har hatt styreverv innen entreprenørvirksomhet, handelsvirksomhet, eiendomsbesittere og konsulentvirksomhet. Han har i tillegg praktisk erfaring fra landbruk og anleggsdrift.

 

Erfaring

2010 –
Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2009 – 2010
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2007 – 2009
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Økland & Co DA
2002 – 2007
Førstekonsulent/rådgiver i Samferdselsdepartementet
2000 – 2001
Vitenskaplig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett
2001
Studentengasjement, Nordisk Skibsrederforening
2000
Utreder for Undersøkelseskommisjonen etter hurtigbåten M/S Sleipners forlis

Utdanning

2001
Cand. Jur., Universitetet i Oslo 

Publikasjoner

MarIus nr. 292 – Havnemyndighetenes erstatningsansvar overfor brukeren av havnen. Havneprosjektet: Rapport nr. 19.

 

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening