Mer rom for prosjekt- og anbudssamarbeid fremover?

Ikke lenger krav til varsling av økte rigg- og driftskostnader ved forsinkelse i byggeprosjekter?

Velkommen til Øklandfrokost!

Fremtidsfullmakt og testament

Påbud om hjemmekontor – Arbeidsgivers plikter og ansvar

Skal du levere anbud til offentlig sektor? Husk på anbudsrettens fjellvettregler!