Når kan gårdeier bli ansvarlig for takras, glatte fortau og inngangspartier?

Valg av entreprisemodell

Forslag til lovendringer i arbeidsmiljøloven

Når kan du kreve trær på naboens eiendom fjernet?

Advokatfirmaet Økland og Advokatfirmaet Tryti etablerer entreprise-samarbeid

Eiendomsrettens utstrekning i luftrommet

Krav om vederlagsjustering grunnet koronapandemien

Sammen for en bærekraftig fremtid!

Pendlerbolig – Hvor regnes du som bosatt?

Åpent brev fra Advokatfirmaet Økland & Co DA til Lillestrøm Sportsklubb

Nye regler for hjemmekontor

Høy byggesaksgebyr og selvkostprinsippet

Endringer i reglene om innleie

Foreldelse – unngå foreldelsesfellen på reklamasjonskrav

Krav til lengde og bredde på parkeringsplasser

Åpenhetsloven – er din virksomhet forberedt?

Regjeringsskifte og arbeidslivspolitikk

Endringer i reglene om fortrinnsretten

Endringer i plan- og bygningsloven

Høyesterett avklarer: Forsikringsselskap kan nekte utbetaling dersom du avslår operasjon

Insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon

Eierseksjonssameie – krav om retting av mangler i fellesareal