Når kan gårdeier bli ansvarlig for takras, glatte fortau og inngangspartier?

Når kan du kreve trær på naboens eiendom fjernet?