Catherine Riven

Legal secretary

Catherine Riven is a Legal Secretary at our office in Lillestrøm.

Experience

2022
Legal Secretary, Advokatfirmaet Økland & Co DA
Jan. 2020 - sept. 2020
Secretary 100%, Advokatfirmaet Wiersholm AS (Selskapsrett og fast eiendom – bistod spesielt med opprettelse av hylleselskaper, opprettelse av nystiftelser og endringsmeldinger i Altinn)
Jan. 2019 - dec. 2020
Student Secretary, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Education

2018 - 2021
Master of Law, University of Oslo (two years)