Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten.

Virksomheter har til nå vært forpliktet til å ha varslingsrutiner “når forholdene tilsier det”. Fra og med 1. juli  2017 må alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere ha på plass slike rutiner. Det er således mange virksomheter som tidligere ikke var omfattet av dette kravet, som nå må utarbeide varslingsrutiner.

Reglene finnes i arbeidsmiljøloven § 2 A-3, hvor det også oppstilles krav til varslingsrutinenes innhold. Varslingsrutinene må som et minimum oppfordre arbeidstakerne til å varsle om kritikkverdige forhold, beskrive fremgangsmåten for varsling, samt redegjøre for hvordan varsling skal mottas, behandles og følges opp.

Varslingsrutinene må være skriftlige og lett tilgjengelige for alle ansatte i virksomheten.

Vi i Advokatfirmaet Økland har lang erfaring med utarbeiding av varslingsrutiner. Vi kan bistå med å utarbeide rutiner spesielt tilpasset din virksomhet, med rask levering til en gunstig fastpris. Ta kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater i dag.

Bjørn Brodwall