Fremtidsfullmakt og testament

Lag fremtidsfullmakt og testament. Og gjør det samtidig.

Advokater som fokuserer på laptopskjerm

Alle vet at man i testament kan bestemme hva som skal skje med verdiene etter sin død. Og behovet kan være stort; lovens ordning gir for eksempel ikke så mye til en samboer samtidig som man kan ha et sterkt behov for å sikre vedkommende. Oppretter man testament kan man i hvert fall sikre noe av behovet.

Altfor få er imidlertid klar over er at det kan være minst like viktig å sikre deg selv og dine nærmeste mens du lever – for det tilfellet at du skulle bli dement eller miste din samtykkekompetanse. Behovet for å sikre dem rundt seg mens man fortsatt lever men selv har mistet evnen, kan være svært viktig ettersom dette kan vare i en årrekke. Dette kan du langt på vei ordne i en fremtidsfullmakt.

Etter å ha arbeidet i mange år med arveplanlegging og generasjonsskifter seg vi tydeligere og tydeligere verdien av en fremtidsfullmakt. Spesielt gjelder dette dersom man er gift eller samboer, og eier noe i sameie med en annen. Mange er ikke klare over at dersom den man eier noe sammen med mister sin samtykkekompetanse, vil også du miste disposisjonsretten over din egen andel av verdiene.

En fremtidsfullmakt er enkelt sagt et privat alternativ til vergemål. Den vil tre i kraft på det tidspunktet en lege erklærer at man har mistet sin samtykkekompetanse. I stedet for å få oppnevnt en verge av fylkesmannen, kan man selv bestemme hvem som skal være sin fullmektig. Enda viktigere er det at man i fremtidsfullmakten selv kan sette rammene for hvordan fullmektigen skal kunne disponere over dine midler, og midler som man eier i sameie. Og man kan til og med gi instrukser om arveforskudd om man ønsker.

En ordinær verge er underlagt en rekke disposisjonsbegrensninger, blant annet kan han ikke selge fast eiendom, leie den ut eller ta opp gjeld uten fylkesmannens samtykke. Dette gjelder selv om den oppnevnte fullmektigen er en nærstående, og kanskje til og med eier deler av eiendommen sammen med den som er satt under vergemål.

Vi anbefaler alle som er gift eller samboere å opprette en gjensidig fremtidsfullmakt der man oppnevner hverandre som fullmektig. I fullmakten kan man overlate full faktisk og rettslig råderett over alt som man eier, og som man eier sammen. På denne måten sikrer man at ektefelle/samboer kan bestemme selv om han/hun vil beholde den tidligere felles boligen, om denne skal leies ut eller om det er nødvendig å øke gjelden.

Avslutningsvis må også fremheves at en fremtidsfullmakt gir anledning til å gi gaver, eller på annen måte fordele eiendeler, mens fullmaktsgiver fortsatt lever. Ettersom fremtidsfullmakten vil tre i kraft mens fullmaktsgiver lever, vil disposisjonene i utgangspunktet ikke være dødsdisposisjoner, og de er dermed ikke underlagt arvelovens begrensninger som pliktdelsarv. Fremtidsfullmakten gir derfor anledning til å «omgå» arvelovens regler for det tilfellet at disposisjonene realiseres med tilstrekkelig grad av realitet for giver. Dersom man har opprettet et testament er det selvsagt også naturlig å bestemme at utdelinger skal skje i henhold til bestemmelsene i testamentet.

En fremtidsfullmakt er enkelt å sette opp, og vil være gyldig bare noen få, klare regler blir fulgt. Men det er svært viktig å gjøre det rett, hvis ikke blir dokumentet ugyldig uansett årsak. Hvis man følger reglene for testament vil dette være i orden, og da kan det være smart å gjøre begge deler samtidig. For å være på den sikre siden bør man få bistand av en advokat som kjenner fagfeltet.