Insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon

Advokat Tor Erlend Framstad og advokatfullmektig Henrik Midtsæter har skrevet en artikkel om insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon i Revisorforeningens blad Revisjon og Regnskap nr. 3/2021.

Dette er første del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I den første delen av artikkelen ser de på plikter og ansvar ved insolvens, samt mulighetene for gjeldsforhandling og rekonstruksjon.

Artikkelen kan leses i sin helhet for foreningens medlemmer her.

Portrett av Henrik Midtsæter

Henrik Midtsæter