Anskaffelser

Er du leverandør til offentlig sektor, eller en offentlig aktør som skal kjøpe inn varer eller tjenester?

Anskaffelsesregelverket griper inn i nær sagt alle anskaffelser det offentlige gjør. Regelverket er komplekst, og det er lett å trå feil, både for oppdragsgiver og de som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.

Når konsekvensene av selv små feil kan bli svært omfattende, er det viktig å ha kontroll på alle sider av anskaffelsesprosessen, enten du er leverandør eller innkjøper. Det er vår erfaring av det kan være nyttig å involvere advokaten tidlig i innkjøpsfasen og ikke vente til tvister har oppstått. Dette kan redusere behovet for omfattende klageprosesser og, i ytterste konsekvens, rettslige prosesser. Våre advokater bistår derfor på alle trinn i prosessen:

Vi bistår innenfor alle næringer, både de som omfattes av det generelle anskaffelsesregelverket og av de mer spesielle reglene for forsyningssektoren og for tjenestekonsesjonskontrakter.

 

Kontaktskjema