Arbeidsliv

Er du arbeidstaker eller arbeidsgiver og trenger hjelp til en arbeidsavtale eller håndtering av et personalspørsmål?

Kontaktpersoner

Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Portrett Ragnhild Martinsen

Ragnhild Martinsen

Senioradvokat

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

I dagens arbeidsliv er de ansatte ofte virksomhetens viktigste ressurs. Hyppige lovendringer, økende forventninger og krav til arbeidsgivere har gjort arbeidsrett til et komplekst fagområde, hvor feiltrinn kan få store konsekvenser for virksomheten. Våre advokater har lang erfaring knyttet til utarbeidelse av arbeidsavtaler, sluttavtaler og tolkning av vilkår. Vi håndterer spørsmål knyttet til endring og avvikling av arbeidsforhold. Vi bistår regelmessig både ved individuelle oppsigelser og større nedbemanningsprosesser.

Riktig behandling av personalspørsmål er med på å skape et trygt arbeidsmiljø, og reduserer risikoen for konflikter og arbeidsrettstvister. Bruk av løpende juridisk rådgivning på dette området kan derfor være en god investering.

Selv om det legges arbeid i å utforme gode avtaler, kommer vi ikke utenom at arbeidsretten er et område hvor det regelmessig oppstår tvister. Vi har lang erfaring med å håndtere tvister både gjennom forhandlinger og i domstolene.

Våre tjenester omfatter blant annet bistand ved:

 

Kontaktskjema