Arv og skifte

Ønsker du forskuttere arv, skrive testament eller gjennomføre et generasjonsskifte i en bedrift? Trenger du hjelp i forbindelse med et arveoppgjør?

Kontaktpersoner

Portrett Gjermund Pekeberg

Gjermund Pekeberg

Senioradvokat / Møterett for Høyesterett

Mer informasjon
Portrett Jostein Nordbø

Jostein Nordbø

Partner / Styreleder

Mer informasjon
Portrett Ole Edward Hagen

Ole Edward Hagen

Partner / Møterett for Høyesterett

Mer informasjon
Portrett Ole Sperre

Ole Sperre

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

I Norge mottar hvert år ca. 20 000 personer arv eller gaver som likestilles med arv. Verdier som overføres på denne måten er på ca. 14 milliarder i året. Ikke sjelden medfører fordeling av arv uenighet mellom mottakerne. Reglene for fordeling av arv er derfor svært viktige.

Arv og arverettslige spørsmål angår de fleste av oss. Området omfatter alt fra testamenter, eierskifter, arveavgift, forskudd på arv og arvepakter til tvisteløsning i forbindelse med arveoppgjør. Arv utgjør ofte også store verdier.

Arveloven har regler om hvordan arven skal fordeles, men det vil ofte være nødvendig å finne frem til løsninger som er bedre tilpasset individuelle behov. Det vil typisk være situasjonen når familiebedriften skal overføres til neste generasjon. Lignende spørsmål oppstår når familiehytten skal skifte eier. Et vellykket generasjonsskifte er oftest et resultat av god planlegging hvor flere kryssende interesser skal ivaretas.

Vi arbeider med alle spørsmål av arverettslig karakter. Våre advokater benyttes som faste bostyrere ved offentlig dødsboskifte. Vi har omfattende prosedyreerfaring innenfor arverettslige spørsmål.

Våre tjenester omfatter blant annet bistand ved:

  • Arveplanlegging og generasjonsskifte
  • Gave og arveforskudd
  • Testament og arvepakt
  • Avtalt uskifte
  • Skattespørsmål ved eierskifte
  • Fremtidsfullmakt
  • Gjennomføring av arveoppgjøret ved privat skifte
  • Tvisteløsning

Kontaktskjema