Avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlaget før tilbudsfristen

Det er mulig å stille spørsmål til oppdragsgiver om hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås. Ved å bruke denne muligheten har virksomheter de beste forutsetninger for å inngi gode tilbud.

Kontaktpersoner

Hva er en «spørsmål og svar»-prosess?

Oppdragsgiver setter normalt en frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget. Fristen er normalt 1-2 uker før tilbudsfristen. Oppdragsgiver besvarer normalt spørsmål løpende, og alle spørsmål og svar skal anonymiseres og deles med alle interessenter. Slik sikrer man at alle tilbyderne har tilgang til den samme informasjonen.

 

Mange leverandører kan bli flinkere til å bruke «spørsmål og svar» mer aktivt

Vår erfaring er at leverandørene kan bli flinkere til å utnytte «spørsmål og svar»-prosessen. Ofte setter en seg ikke ned med konkurransegrunnlaget før tettere opp til tilbudsfristen, og hvor det da er for sent å stille spørsmål som måtte dukke opp.

 

Still spørsmål selv!

Ved å stille spørsmål til uklarheter i konkurransegrunnlaget, får oppdragsgiver anledning til å klargjøre. Påpekes svakheter i konkurransegrunnlaget, får oppdragsgiver anledning til å endre og gjøre nødvendige tilpasninger før det er for sent. Selv om oppdragsgiver har laget et godt og gjennomarbeidet konkurransegrunnlag, er det normalt leverandørene som sitter med den beste kunnskapen om egne produkter og tjenester.

 

Les hva andre har spurt om – og oppdragsgivers svar!

Leverandørene bør også være flinke til å lese de spørsmålene som andre har stilt – og oppdragsgivers svar. Kanskje har andre tenkt på noe en selv ikke har, og informasjonen kan sette deg i stand til å lage et bedre tilbud. Det er også viktig å være oppmerksom på at oppdragsgiver kan gjøre ikke-vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget i spørsmål og svar-prosessen. Også derfor er det viktig å få med seg alle spørsmål og svar.

 

Har du behov for advokat til offentlige anskaffelser?

Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor offentlige anskaffelser og vi bistår på alle trinn i prosessen. Vår erfaring er at et godt spørsmål i denne fasen noen kan løse en utfordring som ellers ville måtte blitt håndtert gjennom en kostbar klageprosess – med usikkert utfall. Ønsker du hjelp til å vurdere hvilke spørsmål som bør stilles – og hvordan de bør formuleres? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema