Avtaler og kontrakter

Skal du inngå en avtale, enten som privatperson eller i næringsvirksomhet? Har det oppstått tvist om tolkningen av en avtale?

Kontaktpersoner

Portrett Ine Tvervåg Mikalsen

Ina Tvervåg Mikalsen

Partner

Mer informasjon
Portrett Jostein Nordbø

Jostein Nordbø

Partner / Styreleder

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Gode avtaler og kontrakter, enten de inngås mellom private eller i kommersielle forhold, er viktig for å plassere risiko og skape klarhet og forutberegnelighet for avtalepartene.

En god avtale vil kunne redusere risikoen for uenighet i etterkant om hva som egentlig ble avtalt. En god avtale vil derfor kunne bidra til å unngå omfattende rettsprosesser. Våre advokater har lang erfaring på kontraktsrettens område, innenfor ulike rettsområder. Vi hjelper våre kunder med forhandlinger og utarbeidelse både av private avtaler og små og store kommersielle kontrakter. Vi bistår også jevnlig med tvisteløsning knyttet til tolkning og gjennomføring av avtaler og kontrakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktskjema