Bank og finans

Tilbyr virksomheten finansielle tjenester? Trenger du hjelp til å stille pant eller annen sikkerhet i forbindelse med en økonomisk forpliktelse?

Kontaktpersoner

Portrett Gunnar Ekmann Flønes

Gunnar Ekmann Flønes

Partner

Mer informasjon
Portrett Jostein Nordbø

Jostein Nordbø

Partner / Styreleder

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Tilbydere av finansielle tjenester, som banker, betalingsforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvaltere er underlagt omfattende reguleringer. Disse reglene omfatter blant annet krav til organisering, kapital og utøvelse av virksomheten.

Våre advokater har ekspertise og erfaring innenfor finansregulatoriske spørsmål, og lang erfaring med å bistå regulerte foretak i alle spørsmål vedrørende deres organisering og drift, herunder forholdet til norske og utenlandske tilsynsmyndigheter. Vi har advokater med arbeidserfaring både fra relevante offentlige myndigheter og fra finanssektoren.

Vi kan også tilby våre kunder bistand ved søknad om kreditt og lånefasiliteter, herunder pant- og sikkerhetsstillelse.

 

 

 

Kontaktskjema