Entreprise

Er du byggherre, entreprenør eller konsulent og ønsker råd i et byggeprosjekt?

Kontaktpersoner

Audun Ludvig Bollerud

Partner / Daglig leder

Mer informasjon

Catherine Sandvig

Partner

Mer informasjon

Ina Tvervåg Mikalsen

Partner

Mer informasjon

Thomas Smedal

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Gjennomtenkte kontrakter og god juridisk rådgivning er viktig for å lykkes med oppføring av bygg og anlegg.

Våre advokater kjenner bransjen godt og har bred erfaring fra store og små prosjekter. Vi bistår jevnlig i alle stadier av et byggeprosjekt, både på entreprenør- og byggherresiden, herunder med:

  • Råd og valg av kontraktsmodeller, herunder anbud
  • Vurdering av tilbud
  • Kontraktsforhandlinger
  • Løpende bistand i byggeprosjekter, håndtering av endringer etc.
  • Sluttoppgjør
  • Tvister for ordinære domstoler og voldgift
  • Forhandlinger, for alle deler av prosessen

Våre advokater er godt kjent med aktuelle standardkontrakter og tilhørende ulovfestet kontraktsrett. Omfattende erfaring fra tvistesaker gjør at vi kan bidra til å unngå konflikter. Særlig gjelder dette når vi kommer tidlig inn i prosjektet og kan påvirke kontraktsutformingen og partenes funksjonsfordeling.

Våre advokater har også god kunnskap om kravene som stilles i forbindelse med offentlige prosjekter, både offentlig reguleringer og anbudsregelverket.