Entreprise

Er du byggherre, entreprenør eller konsulent og ønsker råd i et byggeprosjekt?

Kontaktpersoner

Portrett Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud

Partner / Daglig leder

Mer informasjon
Portrett Catherine Sandvig

Catherine Sandvig

Partner

Mer informasjon
Portrett Ine Tvervåg Mikalsen

Ina Tvervåg Mikalsen

Partner

Mer informasjon
Portrett Thomas Smedal

Thomas Smedal

Partner

Mer informasjon
Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Gjennomtenkte kontrakter og god juridisk rådgivning er viktig for å lykkes med oppføring av bygg og anlegg.

Våre advokater kjenner bransjen godt og har bred erfaring fra store og små prosjekter. Vi bistår jevnlig i alle stadier av et byggeprosjekt, både på entreprenør- og byggherresiden, herunder med:

Våre advokater er godt kjent med aktuelle standardkontrakter og tilhørende ulovfestet kontraktsrett. Omfattende erfaring fra tvistesaker gjør at vi kan bidra til å unngå konflikter. Særlig gjelder dette når vi kommer tidlig inn i prosjektet og kan påvirke kontraktsutformingen og partenes funksjonsfordeling.

Våre advokater har også god kunnskap om kravene som stilles i forbindelse med offentlige prosjekter, både offentlig reguleringer og anbudsregelverket.

Kontaktskjema