Erstatning og forsikring

Er du påført et økonomisk tap og lurer på om du kan ha krav på erstatning? Eller har noen fremmet et erstatningskrav mot deg?

Kontaktpersoner

Portrett Bjørn Brodwall

Bjørn Brodwall

Partner

Mer informasjon
Portrett Thomas Smedal

Thomas Smedal

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Erstatningskrav og erstatningsansvar kan oppstå som følge av handlinger og unnlatelser eller på objektivt grunnlag. Den som blir skadet eller påført et økonomisk tap, kan ha forsikringsordninger som gir økonomisk kompensasjon for skaden eller tapet. Erstatningsansvar kan pålegges både næringsdrivende, privatpersoner, det offentlige og andre juridiske personer.

Det er nær sammenheng mellom erstatnings- og forsikringsretten, og, der det inntreffer personskade, også med trygderetten. I mange tilfeller vil et erstatningsansvar helt eller delvis være omfattet av forsikring. Den som blir skadet eller påført et økonomisk tap, kan ha forsikringsordninger som gir økonomisk kompensasjon for skaden eller tapet. Ofte har også skadevolder forsikringsordninger som kan komme til anvendelse.

Våre advokater bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatpersoner med erstatnings- og forsikringsrelaterte spørsmål. Våre tjenester er særlig knyttet til skadeoppgjør og tvisteløsning/prosedyre.

Vi bistår bl.a. innenfor følgende områder:

  • Ansvarsskader, herunder profesjonsansvar, bedriftsansvar, styreansvar
  • Erstatning i kontraktsforhold
  • Tingskade
  • Eierskifteforsikring
  • Personskader, herunder yrkesskader, trafikkskader og pasientskader

Kontaktskjema