Insolvens og restrukturering

Er du eller bedriften rammet av en økonomisk krise? Er du kreditor og usikker på om du kommer til å få oppgjør som avtalt?

Kontaktpersoner

Portrett Gjermund Pekeberg

Gjermund Pekeberg

Senioradvokat / Møterett for Høyesterett

Mer informasjon
Portrett Jostein Nordbø

Jostein Nordbø

Partner / Styreleder

Mer informasjon
Portrett Ole Edward Hagen

Ole Edward Hagen

Partner / Møterett for Høyesterett

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Dersom en blir rammet av en økonomisk krise kan det få store konsekvenser om en trår feil. Det kan være fornuftig å søke råd hos advokat tidlig for å unngå at dette skjer. Det samme gjelder for kreditorene når betalingen uteblir.

Våre advokater benyttes som faste bostyrere ved konkurser og har inngående kjennskap til regelverket som gjelder ved insolvens. Vi bistår både bedrifter som har fått økonomiske utfordringer og kreditorer som ønsker å sikre sitt krav.

Insolvens, konkurs og restrukturering kan innebære alt fra forhandlinger til kontrakter og tvisteløsning. Våre tjenester omfatter blant annet bistand ved:

  • Restrukturering av virksomheter
  • Utenrettslige gjeldsforhandlinger
  • Oppbuds- og konkursbegjæringer
  • Finansiell restrukturering og snuoperasjoner
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Spørsmål om styreansvar ved konkurs
  • Spørsmål om omstøtelse
  • Spørsmål om separatistrett
  • Lønnskrav i konkurs
  • Tvisteløsning

Kontaktskjema