Klage til konkurranseklagenemnda eller søksmål for domstolene

Dersom konkurransetilsynet fatter vedtak som forbyr foretakssammenslutning eller lignende kan man påklage vedtaket til konkurranseklage nemnda.

Kontaktpersoner

Dersom konkurranseklagenemnda opprettholder vedtaket til konkurransetilsynet kan det være aktuelt å anlegge søksmål for domstolene for å få domskrav på at vedtaket er ugyldig og må oppheves. 

Det følger av Rt-2010-910 («Tine») at retten kan prøve både faktum, saksbehandling, rettsanvendelse og skjønn. Advokatfirmaet Økland har betydelig kompetanse innenfor konkurranserett, bl.a. gjennom flere års erfaring fra Konkurransetilsynet. Vi har også omfattende erfaring med alle typer saker for domstolene. Ønsker du en vurdering av muligheten til å ta en sak inn for domstolene, eller har du blitt saksøkt? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor

Kontaktskjema