Konkurranserett

Har bedriften nok kunnskap om konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende markedsposisjon? Skal bedriften kjøpe konkurrerende virksomhet?

Hva er konkurranserett?

Alle norske bedrifter må forholde seg både til norske og EU/EØS-rettslige konkurranseregler. Reglene favner vidt, fra forbud mot konkurransebegrensende avtaler/samarbeid og forbud mot misbruk av dominerende stilling, til regler om konkurranserettslig godkjenning av oppkjøp, fusjoner etc.

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid favner vidt

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid rammer både bedrifter på samme ledd av verdikjeden (konkurrenter) og bedrifter på ulike ledd av verdikjeden (f.eks. leverandør – forhandler). Forbudet rammer også samarbeid mellom bedrifter som anses som potensielle konkurrenter (de er ikke konkurrenter i dag, men kan bli det ved å gå inn i hverandres markeder uten altfor stor ressursbruk). Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid omfatter ikke bare formelle avtaler, men også mer uformell kontakt. Også stilltiende samarbeid kan rammes. Dersom du møter konkurrenter som kommer med forslag om prissamarbeid etc., er det derfor viktig å ta avstand fra forslaget.

For bedrifter på ulike ledd av verdikjeden er det viktig å være klar over at leverandører ikke kan bestemme forhandlerens videresalgspriser. Det er lov til å ha veiledende priser (og makspriser), men minstepriser og bindende priser er ikke tillatt. I kortvarige kampanjer kan forhandlerne pålegges faste kampanjepriser, men dette må være midlertidig.

Har du en dominerende markedsposisjon?

Bedrifter med en dominerende markedsposisjon (tommelfingerregel: 40 % markedsandel eller mer) må også overholde forbudet mot misbruk av denne markedsposisjonen. Bedrifter med høy markedsandel i sitt marked, bør derfor gjøre en grundig vurdering av eventuelle eneleverandøravtaler, rabattstrukturer, prismodeller etc.

Skal du kjøpe opp en annen bedrift eller selge egen bedrift?

Kjøp og salg av virksomhet av en viss størrelse må meldes til Konkurransetilsynet, og kan ikke gjennomføres før oppkjøpet er godkjent. Også utenfor denne «meldeplikten» kan Konkurransetilsynet pålegge meldeplikt og gripe inn dersom de mener oppkjøpet vil begrense konkurransen. Flere bedrifter i enkeltnæringer er også underlagt meldeplikt uavhengig av størrelsen på det de kjøper. Dette gjelder bl.a. aktører innenfor dagligvare, drivstoff, avfall, aviser, alarm, hagesenter og elbillading.

Selv om oppkjøpet ikke må meldes til Konkurransetilsynet, kan det være greit å gjøre en vurdering i forkant av om oppkjøpet kan påvirke konkurransen i ett eller flere markeder. Da vil en være bedre forberedt dersom myndighetene skulle vise interesse for saken.

Hva kan vi bistå med?

Våre advokater har erfaring fra Konkurransetilsynet og har dermed også god kunnskap om hvordan tilsynet arbeider og hvilke vurderinger som foretas.

Våre advokater bistår innenfor alle sider av konkurranseretten, bl.a. med:

Våre advokater bistår også med markedsføringsrettslige spørsmål, som bl.a.:

  • Bistand ved klager på god markedsføringsskikk
  • Bistand ved urettmessig etterligning av produkter

 

Kontaktskjema