Konkurranserett

Har bedriften nok kunnskap om konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende markedsposisjon? Skal bedriften kjøpe konkurrerende virksomhet?

Alle norske bedrifter må forholde seg både til norske og EU/EØS-rettslige konkurranseregler. Reglene favner vidt, fra forbud mot konkurransebegrensende avtaler/samarbeid og forbud mot misbruk av dominerende stilling, til regler om konkurranserettslig godkjenning av oppkjøp, fusjoner etc.

Våre advokater har erfaring fra Konkurransetilsynet og har dermed også god kunnskap om hvordan tilsynet arbeider og hvilke vurderinger som foretas. Våre advokater bistår innenfor alle sider av konkurranseretten, bl.a. med:

  • Vurdering av leverandøravtaler, forhandleravtaler, eksklusivitetsavtaler, samarbeidsavtaler etc.
  • Veiledning til dominerende foretak mht grensene for deres markedsatferd.
  • Innhenting av Konkurransetilsynets godkjenning ved fusjoner, oppkjøp mv.
  • Midlertidige forføyninger, tvister for domstolene mv.
  • Utarbeidelse og gjennomgang av interne rutiner, compliance-programmer, bedriftsinterne kurs etc.

Våre advokater bistår også med markedsføringsrettslige spørsmål, som bl.a.:

  • Bistand ved klager på god markedsføringsskikk
  • Bistand ved urettmessig etterligning av produkter