Landbruk

Driver du landbruk? Skal du utvikle tradisjonelle landbruksområder til boliger eller næringsarealer?

Kontaktpersoner

Portrett Ole Edward Hagen

Ole Edward Hagen

Partner / Møterett for Høyesterett

Mer informasjon
Portrett Ole Sperre

Ole Sperre

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Landbruket er underlagt et mangfold av lover, forskrifter og rundskriv. Det gjelder enten landbruksarealet skal brukes til tradisjonell landbruksdrift eller utvikles til utbygging av boliger eller næringsarealer.

Våre advokater kjenner bransjen og næringsaktørene godt. Bransjekunnskapen kommer fra både advokatbistand og praktisk erfaring i landbruksnæringen. Som det største advokatfirmaet på Romerike har Økland fulgt utviklingen på Romerike og i Gardermoen-regionen svært tett. I tillegg til ordinær kunnskap om bransjen har derfor våre advokater også en omfattende erfaring knyttet til utvikling av landbruksarealer, dvs. fra landbruk til utbyggingsarealer.

Vi bistår bl.a. innenfor følgende områder:

 • Utbyggingsavtaler mellom grunneier og utbygger
 • Konsesjon og offentlig regulering av landbrukseiendom
 • Odel, herunder overdragelse av odelseiendom og odelsløsning
 • Ekspropriasjon
 • Bruk av landbrukseiendom (bla. jordloven, skogbruksloven og vannressursloven)
 • Naborett, grensegang og veirett
 • Tomtesalg
 • Tomtefeste
 • Jordleie
 • Allmenningsrett
 • Avtalerett, maskinsamarbeid og samvirke
 • Tvisteløsning

Kontaktskjema