Offentlig forvaltning

Lurer du på om du har krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak?

Staten, kommunen og fylket bestemmer mye. Har du krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak, møter du ofte et komplisert og vanskelig tilgjengelig regelverk.

Vi bistår bedrifter og privatpersoner i møte med det offentlige. Søknader og klager kan ha større sjanse for å nå fram om de er satt opp med advokatbistand, slik at saksbehandlerne i det offentlige får best mulig veiledning til å gjøre gode og riktige vedtak.

Vi bistår blant annet med:

 • Reguleringsplaner
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Tinglysing
 • Byggesaker
 • Eiendomsskatt
 • Tilskudd og støtteordninger
 • Bevillinger og tillatelser
 • Velferdsrett og sosiale ytelser
 • Innsyn
 • Klager og omgjøringer
 • Erstatningskrav