Offentlig forvaltning

Lurer du på om du har krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak?

Kontaktpersoner

Portrett Bjørn Brodwall

Bjørn Brodwall

Partner

Mer informasjon
Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Staten, kommunen og fylket bestemmer mye. Offentlig forvaltning omfatter aktivitetene som utføres av statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, ekskludert lovgivende og dømmende funksjoner. Denne virksomheten innebærer i stor grad utøvelsen av myndighetsmakt, som er forankret i Norges Grunnlov og i ulike lover. I tillegg omfatter offentlig forvaltning forvaltning og administrasjon av økonomiske ressurser. Disse aktivitetene er sentrale for implementering av politiske beslutninger og for å sikre at samfunnet fungerer effektivt og rettferdig.

Har du krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak, møter du ofte et komplisert og vanskelig tilgjengelig regelverk.

Vi bistår bedrifter og privatpersoner i møte med det offentlige. Søknader og klager kan ha større sjanse for å nå fram om de er satt opp med advokatbistand, slik at saksbehandlerne i det offentlige får best mulig veiledning til å gjøre gode og riktige vedtak.

Vi bistår blant annet med:

 • Reguleringsplaner
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Tinglysing
 • Byggesaker
 • Eiendomsskatt
 • Tilskudd og støtteordninger
 • Bevillinger og tillatelser
 • Velferdsrett og sosiale ytelser
 • Innsyn
 • Klager og omgjøringer
 • Erstatningskrav

Kontaktskjema