Offentlig forvaltning

Lurer du på om du har krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak?

Kontaktpersoner

Bjørn Brodwall

Bjørn Brodwall

Partner

Mer informasjon
Johannes Andersen

Johannes Andersen

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Staten, kommunen og fylket bestemmer mye. Har du krav på en ytelse fra det offentlige, skal du søke om å få bygge noe eller skal du klage på et vedtak, møter du ofte et komplisert og vanskelig tilgjengelig regelverk.

Vi bistår bedrifter og privatpersoner i møte med det offentlige. Søknader og klager kan ha større sjanse for å nå fram om de er satt opp med advokatbistand, slik at saksbehandlerne i det offentlige får best mulig veiledning til å gjøre gode og riktige vedtak.

Vi bistår blant annet med:

 • Reguleringsplaner
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Tinglysing
 • Byggesaker
 • Eiendomsskatt
 • Tilskudd og støtteordninger
 • Bevillinger og tillatelser
 • Velferdsrett og sosiale ytelser
 • Innsyn
 • Klager og omgjøringer
 • Erstatningskrav