Sjørett

Trenger du hjelp til å etablere eller inndrive et sjøpantekrav? Har du behov bistand i forbindelse med et certeparti eller en fraktavtale?

Kontaktpersoner

Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud

Partner

Mer informasjon
Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Vi har bred kompetanse innenfor shipping og offshore, med spesiell vekt på kjøp og salg, fraktavtaler, sjøpant og tvangsfullbyrdelse.

Vi bistår i prosjekter og tvister innenfor hele shipping- og offshoresektoren, både i Norge og globalt.