Sjørett

Trenger du hjelp til å etablere eller inndrive et sjøpantekrav? Har du behov bistand i forbindelse med et certeparti eller en fraktavtale?

Vi har bred kompetanse innenfor shipping og offshore, med spesiell vekt på kjøp og salg, fraktavtaler, sjøpant og tvangsfullbyrdelse.

Vi bistår i prosjekter og tvister innenfor hele shipping- og offshoresektoren, både i Norge og globalt.

 

 

Kontaktskjema