Teknologi

Driver du næringsvirksomhet og trenger bistand til hvordan bedriften håndterer digitalisering og ny teknologi?

Kontaktpersoner

Portrett Gunnar Ekmann Flønes

Gunnar Ekmann Flønes

Partner

Mer informasjon
Portrett Lars Henrik

Lars-Henrik Windhaug

Partner

Mer informasjon
Flere advokater som jobber innenfor dette fagområdet

Alle næringsvirksomheter påvirkes av teknologi og digitalisering. Virksomheter tar i bruk digitale løsninger og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i prosesser overfor kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og internt i egen virksomhet.

Dette medfører at teknologirelaterte problemstillinger er en del av alle virksomheters hverdag. Våre advokater har lang og bred erfaring med teknologi og IT-rett, herunder utarbeidelse av kontrakter i forbindelse med kjøp, salg, lisensiering, utvikling og drift av IT-systemer.

Vi bistår våre kunder med rådgivning ved anskaffelse og bruk av ny teknologi, enten det gjelder utarbeidelse eller revidering av avtaler, eller for å sikre at rettslige krav ivaretas.

Vi bistår også med sikring og utnyttelse av immaterielle rettigheter, forretningshemmeligheter og data, ofte omtalt som IPR.

 

Kontaktskjema