Konkursbehandling og omstøtelsesregler

Advokat Tor Erlend Framstad og advokatfullmektig Henrik Midtsæter har skrevet en artikkel om konkursbehanddlingen og omstøtelsesregler i Revisorforeningens blad, Revisjon og Regnskap nr. 4/2021.

Dette er andre del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I den første delen av artikkelen ser de på plikter og ansvar ved insolvens, samt mulighetene for gjeldsforhandling og rekonstruksjon.

I artikkelens andre del tar de for seg selve konkursbehandlingen og omstøtelsesregler etter dekningsloven § 5-5 om ekstraordinær betaling.

Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Henrik Midtsæter