Sammen for en bærekraftig fremtid!

Advokatfirmaet Økland & Co, retter gjennom sitt samarbeid med Lillestrøm Sportsklubb, hovedfokus på bærekraft gjennom Action Now prosjektet. Action Now er LSK sitt arbeid innenfor FNs bærekraftmål og innebærer at toppfotballen er med på å nå disse ved å omgjøre ord til handling.

Gjennom prosjektet, viser LSK som samfunnsaktør at klubben er mer enn bare fotball. Den er foregangsfigur for et bærekraftig felleskap, som bidrar til at vi alle kan leve i et bedre samfunn. Behovet for kompetanseheving innen feltet bærekraft, er økende. Klubben ønsker å bidra til iverksettelsen av bærekraft i organisasjonen, samt å belyse viktigheten av en bærekraftig fremtid.

Action Now prosjektet harmonerer med Økland & Co sine verdier. Som en av LSK sine største partnere, er overføringsverdien og innvirkningen av prosjektet betydelig. Daglig leder, Audun Bollerud, har tidligere snakket i varme ordelag om idrettens betydning i et bærekraftig perspektiv. Idretten spiller en av de viktigste rollene ved utvikling av byområder og lokalsamfunn. Den skaper felles arenaer for folk og tilrettelegger for en vellykket integrering.

LSK viser sitt engasjement og tar sine forpliktelser på alvor, gjennom anvendelsen av FNs bærekraftsmål som strategiske retningslinjer. Veksten Lillestrøm kommune opplever og vil fortsette å oppleve i fremtiden, legger grunnlaget for en enorm utvikling i riktig retning. Det er nå vi må ta grep for fremtiden og det er viktig at vi gjør det sammen.