Åpent brev fra Advokatfirmaet Økland & Co DA til Lillestrøm Sportsklubb

LSK har som en grunnleggende verdi at sportsklubben skal være en bærekraftig klubb. Det står videre på verdiplattform at LSK skal være en åpen og inkluderende klubb, rause og tolerante.

For jenter og gutter som vil satse på fotball og spille elitefotball er dessverre dette ikke en realitet i dag. Signaleffekten til jentene i bredde- og aldersbestemte lag i LSK er tydelig; du kan ikke drømme om å spille elitefotball her – det er forbeholdt gutta. Jentene som når elitenivå er henvist ut av klubben, og satses ikke på i LSK. Der er det kun ett elitelag. Og det er for gutta. Nå har årsmøtet og styret samlet seg om et forslag om å utrede konsekvensene av en sammenslåing med LSK kvinner – i lys av hva de forventer. Det er et utfall som entydig viser at en ubetinget satsning på jenter på elitenivå i klubben, det ønsker ikke LSK. Det er vanskelig å forstå dette på noen annen måte enn at jentene ikke må kreve for mye, om de skal ha noe håp om å bli sluppet inn i det gode selskap.

 

Som sponsor er klubbens verdier en viktig del av vurderingen av hva vi skal støtte og assosieres med. Dette selger også klubben til oss som en viktig grunn for at de bør få støtte. Da spiller det en rolle at klubben fremstår som ett, ikke minst i elitesatsingene – selve utstillingsvinduet. Vi er draktsponsor nettopp fordi det er samme drakta som brukes av alle i klubben, fra de yngste aldersbestemte klassene til elitesatsingen. Vi ser verdien av et fellesskap som inkluderer alle, og ønsker å støtte det.

 

Som sportsklubb burde satsning på jenter være inkludert, også gjennom et elitelag for kvinner – uavhengig av økonomien og forventningene kvinnelaget har om å få ta del i å bruke felles ressurser. Det er et verdivalg. Skal jenter og gutter ha like muligheter i LSK – eller kommer det an på? Svaret fra LSK så langt er at det kommer an på.

 

Det er selvsagt ikke vi sponsorer som bestemmer hva klubben skal velge, eller velge bort. Det vet vi godt. Men det er like selvsagt et det er vi som sponsorer som bestemmer hvilke verdier vi skal velge å støtte, eller velge bort. Det må også klubben forstå. De fleste ting skal vi også la passere, selv om vi er uenige, fordi klubben som den store hovedregel skal få styre seg selv. Men likestilling er en så viktig verdi for oss, at vi må være tydelige på hvor vi står. Når et argument mot sammenslåing var at styret var usikre på hvordan sponsorene vil reagere er det vel nyttig at sponsorene forteller hva de synes. Det har vi nå gjort.

 

Så ser vi i spenning frem til at saken skal legges frem på nytt, og gleder oss til årets sesong.

 

Portrett av Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud