Skoler

Driver du skole eller friskole med rett til statsstøtte?

Skoler med rett til statsstøtte møter utfordringer som krever innsikt innenfor mange juridiske områder som bl.a. selskapsrett, regnskapsrett og arbeidsrett, i tillegg til innsikt i de lovene og forskriftene som er sentrale i skolenes daglige virksomhet, bl.a. friskoleloven og opplæringsloven.

Spesielt for disse skolene er også at de er gitt forvaltningsmyndighet på områder som dreier seg om å ivareta elevers rettigheter. Derfor må skolene også ivareta hovedprinsippene innenfor forvaltningsretten.

Vi har over 30 års erfaring med bistand til friskoler innenfor alle disse rettsområdene, i enkeltsaker og i form av ulike kurs.

Kontaktskjema