Når kan gårdeier bli ansvarlig for takras, glatte fortau og inngangspartier?

Portrett Emilie Alexandra Sæter Langeland

Emilie Alexandra Sæter Langeland

Portrett Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud

Kontaktskjema