Ikke lenger krav til varsling av økte rigg- og driftskostnader ved forsinkelse i byggeprosjekter?

Audun Ludvig Bollerud

Catherine Sandvig

Kontaktskjema