Aksjekapital og egenkapital – en introduksjon

Gunnar Ekmann Flønes

Kontaktskjema