Gunnar Ekmann Flønes

Partner

Gunnar Ekmann Flønes arbeider hovedsakelig med selskapsrett, transaksjoner og generell forretningsjus. Han har omfattende erfaring innenfor kjøp og salg av selskaper, omorganiseringer, investeringer og kontraktsforhandlinger. Flønes har inngående kunnskap om alle sider knyttet til etablering og drift av virksomheter, herunder aksjonæravtaler, emisjoner, styreansvar og incentivordninger/opsjonsprogram, og bistår både etablerte virksomheter og selskaper i vekstfasen på løpende basis.

Flønes har også bred erfaring med kontrakter og forhandlinger innenfor de fleste bransjer, og har spesielt arbeidet mye med samarbeidsavtaler, leverandøravtaler og tjenesteavtaler knyttet til energisektoren og innenfor teknologi. Han har videre også bakgrunn som konsernadvokat, og har således god innsikt knyttet til industrielle og operasjonelle forhold, samt erfaring innenfor varehandel og industri.

Erfaring

2023 -
Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2017 - 2023
Senioradvokat, Kvale Advokatfirma DA
2011 - 2017
Konsernadvokat, Ringnes AS
2006 - 2011
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS

Utdanning

2006
Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening