Konkursbehandling og omstøtelsesregler

Dom fra høyesterett om prisavslagskrav ved skjeggkre i bolig