Kjøpt bolig med utleiedel som ikke er godkjent?

Kontaktskjema